Thiết bị định vị 2 chiều tìm đồ vật dùng Bluetood Itag ( tìm chìa khóa, điện thoại….) – Hàng Chính Hãng

π 0,004

Báo động khi khoảng cách điện thoại và móc khóa xa nhau
Tìm chìa khóa, đồ đạc có gắn móc khóa xem ở chỗ nào
Chụp ảnh tự sướng điều khiển từ xa
Đánh dấu địa điểm đã đi qua
Tìm kiếm:Bé yêu, thú cứng, chìa khóa, ba lô, ví tiề
Tìm điện thoại

Liên hệ trao đổi thông tin:

Gọi ngayFacebook
Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>