Bếp từ đơn cảm ứng KUSCHELN 2200W tự ngắt thông minh, tản nhiệt đối lưu – Tặng nồi lẩu 30

π 139,1

1.5kg

24 tháng

Bảo hành nhà sản xuất

điện/cảm ứng từ/hồng ngoại

4

cảm ứng điện

Khóa an toàn, Dễ dàng vệ sinh, Tính năng bếp cảm ứng từ, điều chỉnh thông minh, Đo số điện

Đang cập nhật

Đang cập nhật

2200W

220V

2905

Hà Nội

Liên hệ trao đổi thông tin:

Gọi ngayFacebook
Danh mục:
Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>