Pi Network đã đạt được chứng nhận bảo mật dữ liệu An toàn người dùng và bảo mật của EU và Vương Quốc Anh , Đây là 1 tin cực Vui với các Pi thủ trên toàn cầu vì Pi có thể sẽ được thanh toán tại liên minh châu Âu và Mỹ sau đó là Trung Quốc còn các nhà nghiên cứu Luật và hoạch định tài chính của Việt Nam sẽ phải mời chào Pi network .ngày hội mà các Pi thủ sẽ sử dụng 1 loại tiền kỹ thuật số thông minh đang đến nó là cuộc cách mạng toàn cầu !

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>