Dựa vào nền tảng gốc Stellar, Pi Network sẽ đạt được những gì khi kết nối với CBDC?

Chúng ta sẽ có một số tính năng phù hợp với CBDC:

– Phát hành tài sản an toàn: Tài khoản Pi có thể phát hành tài sản của riêng họ với các giao dịch đơn giản và liên kết chúng với thông tin có thể kiểm chứng về bản thân và tài sản của họ.

– Kiểm soát tài sản: Các tài khoản Pi có thể sử dụng các lược đồ đa chữ ký, ngưỡng tài khoản và chức năng thu hồi để thực thi các quy tắc quản trị và tuân thủ đối với tài sản của họ.

– Trao đổi tài sản: Sổ đặt hàng và thuật toán tìm đường tích hợp sẵn của Pi cho phép trao đổi nhanh chóng và rẻ bất kỳ tài sản nào trên mạng, bao gồm cả CBDC.

– Khả năng tương tác của tài sản: Tài sản gốc của PiNetwork, Pi ($PI ), hoạt động như một loại tiền tệ cầu nối tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền tệ chéo và cung cấp thanh khoản cho CBDC.

– Khả năng mở rộng tài sản: Pi Network có thể xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với mức phí thấp và tính chính xác cao, khiến nó phù hợp với các trường hợp sử dụng CBDC khối lượng lớn.

– Tính bền vững của tài sản: Pi Network không dựa vào khai thác bằng chứng công việc, mà sử dụng thuật toán đồng thuận mới có tên là Giao thức đồng thuận Stellar (SCP) tiết kiệm năng lượng và có khả năng phục hồi.

Pi Network không chỉ là một khái niệm lý thuyết. Đó là một thực tế đang thúc đẩy các trường hợp sử dụng tài chính trong thế giới thực.

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>