#OPEN_MAINNET & XÂY DỰNG GIÁ TRỊ PI.
”Thời gian cho Pi Open Mainnet đang đến gần nhưng đừng mong đợi sau khi Pi Open Mainnet mọi thứ sẽ ổn, đó có thể chỉ là khởi đầu của những thất vọng mới vì:
1) Cần có thời gian để hệ thống trưởng thành.
2) Cần có thời gian để mọi người làm quen với hệ thống.
3) Cần có thời gian để hệ sinh thái phát triển thịnh vượng.
4) Cần có thời gian để mọi người nhận ra giá trị của Pi trước khi đạt được sự đồng thuận chung về giá trị Pi.
Bởi vì Nhóm cốt lõi có tầm nhìn xa để yêu cầu người tiên phong khóa một phần số Pi của họ để sử dụng sau này, và điều này cũng chính là bảo vệ dự án khỏi bị phá hủy ngay từ đầu bởi thị trường tự do.
Khi bắt đầu Pi Open Mainnet, hầu hết những người tiên phong có thể sẽ có ít số Pi trong ví của họ để sử dụng, điều này rất quý giá. Tham khảo 4 cách để những người tiên phong có sự thịnh vượng sau này:
1) Đừng vội sử dụng số Pi quá nhiều, lập kế hoạch cần thiết và hãy kiên nhẫn và đợi hệ thống trưởng thành như bạn đã làm trong 4 năm qua. Hãy nhớ rằng, phải mất gần 10 năm để Bitcoin tăng từ gần 0 lên 69.000 đô la!
2) Không bán Pi với giá thấp. Pi có giá trị và hãy dùng nó trong hệ sinh thái để Hệ sinh thái trưởng thành có vòng tuần hoàn.
3) Hỗ trợ giá trị Pi cao và sử dụng số Pi của bạn một cách hợp lý. Những người tiên phong có quyền kiểm soát giá của Pi và có toàn quyền quyết định giá trị đó, hãy sử dụng sức mạnh có sẵn bởi số dư Pi của bạn. Chi tiêu Pi của bạn ở những nơi có giá trị Pi cao. Nếu giá trị Pi quá thấp, Pi có thể dễ dàng cạn kiệt và không còn gì để hỗ trợ hệ sinh thái.
4) Cuối cùng; Loại bỏ Virut Pi ra khỏi cộng đồng Pi.
Wiki Người bảo vệ cộng đồng Pi khỏi Virut Pi.
Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>