Pi Network là một dự án Blockchain hoàn toàn nghiêm túc và được xây dựng một cách bài bản bởi Đại học Stanford – Mỹ, do Nhóm của Tiến sĩ Nicolas Kokkalis thực hiện.

Hiện nay thông tin về dự án Pi Network ở Việt Nam khá nhiều chiều vì thế bạn hoàn toàn có thể tự mình kiểm chứng. Và chúng tôi đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn bên dưới để giúp bạn rút ngắn bớt thời gian! Hy vọng các bạn sẽ cùng chúng tôi ủng hộ dự án này để góp phần giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ Blockchain và Tiền mã hóa (Cryptocurrency) nhé!

 

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>