Đa số chúng ta đều ko biết được ,đến bố hacker giỏi nhất thế giới hiện nay cũng ko thể phá mạng Pi ,hãy biết rằng PCT đang thuê 1 đội ngũ hacker giỏi nhất toàn cầu trong hơn 4 năm qua vẫn ăn lương chỉ để hack mạng pi để pct kịp thời vá lỗi trước khi vào mạng chính , đấy là chỉ phá các máy chủ của pct mà còn không phá được nếu Pi open mainnet sẽ trao quyền cho hằng trăm nghìn node thì máy tính lượng tử 80 năm nữa cũng ko thể hack được mạng pi !

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>