NẾU BẠN LÀ NGƯỜI ĐẲNG CẤP VÀ CÓ TRÌNH ĐỘ THẬT SỰ KHI THẤY BỨC ẢNH NÀY BẠN SẼ PHẢI LIÊN TƯỞNG TỚI VIỄN CẢNH CỦA PI VÀI NĂM TỚI , CÒN BẠN NHÌN THẤY NÓ NHƯNG KHÔNG CÓ TÌM HIỂU HAY BIẾT GÌ VỀ NÓ CHẮC CHẮN BẠN ĐANG DẦN BỊ TỤT HẬU KỂ CẢ CHO BẠN CÓ THU NHẬP BAO USD / 1 THÁNG Ở HIỆN TẠI NÊN NHỚ VNĐ ĐANG LÀ 1 TRONG 3 ĐỒNG TIỀN CÓ GIÁ TRI  THẤP NHẤT THẾ GIỚI ?

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>