HÃY XEM VIDEO VÀ HÃY TƯ DUY NHANH HƠN PHẦN CÒN LẠI. CHỈ DUY NHẤT Pi NETWORK ĐÁP ỨNG ĐƯỢC TIÊU CHUẨN EU

Thời đại công nghệ blockchain (chuỗi khối) dần hình thành và tiền kỹ thuật số là 1 mắc xích ko thể thiếu trong công nghệ này, nhưng hiện tại, trong hàng nghìn đồng tiền kỹ thuật số (các báo đài VN vốn quen miệng gọi là tiền ảo) thì chỉ DUY NHẤT đồng Pi Network của cty Socialchain có giấy phép tại Mỹ, và là Đồng Tiền Duy Nhất có công nghệ KYC (know your customer – biết khách hàng của bạn) như trong video này nói.

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>