Bitcon (BTC) sắp chạm đáy và đây là lý do

Tóm lại
  • BTC đã ở dưới mức giá thực tế (realized price) trong 100 ngày.
  • Nó đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 19,000 USD.
  • BTC có thể đang được giao dịch bên trong một nêm giảm dần.
  • PROMO

Bitcoin (BTC) đang giao dịch dưới chỉ báo giá thực tế (realized price), hiện ở mức 21,400 USD. Một sự phục hồi mang tính quyết định tại mức này có khả năng đánh dấu đáy của thị trường.

Giá thực tế (realized price) là một chỉ báo on-chain đo lường giá của BTC tại thời điểm nó di chuyển lần cuối thay vì giá hiện tại. Đổi lại, nó không tính giá trị của các đồng coin đã bị mất và các đồng đã không di chuyển trong một thời gian dài.

Nhà phân tích và giao dịch nổi tiếng @DylanLeClair_ đã tweet một biểu đồ về giá hiện tại và giá thực tế, cho thấy rằng giá hiện tại đã giảm xuống dưới giá thực tế. Điều này có nghĩa là một lượng đáng kể người mua đang bị thua lỗ và đây là một dấu hiệu liên quan đến thị trường giá xuống.

Giá hiện tại cảu Bitcoin đã giảm xuống dưới giá thực tế

2 thoughts on “Bitcon (BTC) sắp chạm đáy và đây là lý do

Trả lời

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>