EM THẤY KHÔNG?
Thơ: Dũng Mối.
.
Em thấy không? Pi từng bước chuyển mình
Như đất trời tiết xuân dần sang hạ
Những chồi non lớn nhanh thành tán lá
Che mát cho đời trước nắng hạ chói chang
.
Anh nói với em đồng pi quý hơn vàng
Đang miễn phí lẽ gì không tích lũy
Siêu cơ hội từ bậc thầy nước Mỹ
Được Trung Hoa và nhiều nước triển khai
.
Dự án nhân văn quy tụ anh tài
Cách làm thông minh khác lối mòn trước đó
Thế lực nào đứng sau giờ để ngỏ
Việc của chúng ta là phát triển cộng đồng
.
Hơn ba năm trời hồi hộp ngóng trông
Giữa nhiệt huyết duy trì bằng ý chí
Nhiều kẻ nghĩ ta hão huyền mộng mị
Ta vẫn tiến lên bởi cái lý của mình
.
Ngày Pi Day hai mọi sự sẽ sáng minh
Dự án bước đầu thành công đột phá
Từ con số không Pi bất ngờ có giá
Em hãy vui lên sắp thời khắc giao thừa!

5 thoughts on “Em thấy không?

  1. Pingback: cialis 20mg medscape

Trả lời

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>