Dưới đây là Danh sách Tentative 50 Công ty Hàng đầu Đằng sau Pi Coin . Sức mạnh và quyền lực đằng sau Pi Network dẫn đến thành công .
1. Nhà Rothschilds
2. Nhà Rockefellers
3. Gia đình DuPont
4 Gia đình Morgan
5.Gia đình nuôi dưỡng
6. Nhà Kennedys
7. Gia đình Bush
8. Gia đình Mác
9. Gia đình Watson
10. Gia đình Li Ka – shing
11. Nhà Waltons
12. Gia đình Koch
13. Gia đình Hoàng gia Saudi
14. Tổ chức phân tích quốc tế Soros
15. Warren Buffett
16. Người sáng lập Microsoft : Bill Gates
17. Cựu Tổng thống Barack Obama
18. Nhóm sáng lập Bitcoin : Satoshi Nakamoto đội hình
19. Đội sáng lập Ethereum : V God team
20. Gia đình Hoàng gia Gorse Anh
21. Gia đình Nehru Gandhi , Ấn Độ
22. Nhà Habsburgs
23. Gia đình Rong
24. Quỹ Mitsubishi
25. Quỹ Mitsui
26. Quỹ Sumitomo
27. Quỹ Fuji
28. Quỹ Sanhe
29. Hội đồng bạc mùa xuân
30. Hội đồng Mitsui
31. Liên quan đến ngân hàng Sakura
32. Công ty TNHH Mitsui
33. Toshiba
34. Sony
35. Sanyo
36. Xe Toyota
37. Mitsui
38. Gia đình bao yugang
39. Gia đình Cai Wanlin
40. Gia đình Zhang Jianhua
41. Bezos nha
42. Xạ hương
43. Gia đình Adams
44. Gia đình Harrison
45. Gia đình Astor
46. Gia đình Bundy
47. Gia đình Collins
48. Gia đình Freeman
49. Dòng máu của Lee
50. Trung Quốc UnionPay
Tổng hợp những người khổng lồ đẳng cấp thế giới cộng với Tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất thế giới = hệ sinh thái Pi Network . Cơ hội có thể đáp ứng nhưng không tìm kiếm ! Hãy trân trọng từng PiCoin bạn có trong tay ! Nó rất quý giá ! Mỗi giây đều vô cùng khan hiếm!
Copy nguồn: Pi Network Update

4 thoughts on “Cơ hội thường không rõ ràng, đã rõ ràng thì chẳng còn cơ hội!

Trả lời

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>